Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Totaalfuncties > StDev
 
StDev
Doel 
Geeft als resultaat de standaarddeviatie van een steekproef die wordt voorgesteld door een reeks niet-lege waarden in een veld.
Opmaak 
StDev (veld{;veld...})
Parameters 
veld - elk gerelateerd veld, herhalend veld of elke reeks niet-herhalende velden; of een uitdrukking die als resultaat een veld, herhalend veld of een reeks niet-herhalende velden geeft.
Parameters tussen accolades { } zijn optioneel.
Resulterend gegevenstype 
getal
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Veld kan zijn:
een herhalend veld (HerhalendVeld).
een veld in overeenkomende gerelateerde records opgegeven met (tabel::veld), ongeacht of deze records wel of niet in een portaal verschijnen.
verschillende niet-herhalende velden in een record (veld1;veld2;veld3).
overeenkomende herhalingen van herhalende velden in een record (HerhalendVeld1;HerhalendVeld2;HerhalendVeld3), mits het resultaat wordt gegeven met minstens hetzelfde aantal herhalingen.
meerdere velden in de eerste overeenkomende record opgegeven met (tabel 1::veld A, tabel 2::veld B,...). U kunt voor elk veld een andere tabel opgeven (tabel 1::veld A;tabel 2::veld B...).
Vergelijking
Opmerkingen 
Wanneer een veld waarnaar verwezen wordt een herhalend veld is, geeft de functie StDev als resultaat de standaarddeviatie in het eerste herhalende veld, daarna de standaarddeviatie in het tweede herhalende veld, enzovoort.
Voorbeelden 
Een portaal geeft de gerelateerde waarden 5, 6, 7 en 8 weer in een veld Resultaten. StDev(tabel::Resultaten) geeft als resultaat 1,29099444….
In de volgende voorbeelden:
bevat Veld1 twee herhalingen met de waarden 1 en 2.
bevat Veld2 vier herhalingen met de waarden 5, 6, 7 en 8.
bevat Veld3 vier herhalingen met de waarden 6, 0, 4 en 4.
bevat Veld4 één herhaling met de waarde 3.
StDev(Veld4) geeft een fout als resultaat omdat de standaarddeviatie van één getal niet is gedefinieerd.
StDev(Veld1;Veld2;Veld3) geeft als resultaat 2,64575131..., 3,05505046..., 2,12132034..., 2,82842712... wanneer de berekening een herhalend veld is.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules