Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Tekstfuncties > WordCount
 
WordCount
Doel 
Geeft als resultaat een telling van het totale aantal woorden in de opgegeven tekst.
Opmaak 
WordCount (tekst)
Parameters 
tekst - een tekstuitdrukking of tekstveld.
Resulterend gegevenstype 
getal
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Opmerkingen 
Naast spatie-, tab-, enter- en teruglooptekens identificeren tekens zoals gelijktekens (=), en-tekens (&), koppeltekens (-) enzovoort het begin van een nieuw woord. Raadpleeg de FileMaker Knowledge Base voor meer informatie over scheidingstekens voor woorden.
Voorbeelden 
WordCount ("De zon komt op.") geeft als resultaat 4.
WordCount (Brief) geeft als resultaat het totale aantal woorden in het veld Brief. Als het veld Brief de tekst x=y=1,5 bevat, geeft dit voorbeeld als resultaat 3 omdat elk gelijkteken (=) het begin van een nieuw woord identificeert.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules