Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Containerfuncties > CryptDecryptBase64
 
CryptDecryptBase64
Doel 
Decodeert tekst in Base64-codering met de opgegeven sleutel en geeft tekst of containergegevens als resultaat.
Opmaak 
CryptDecryptBase64 (tekst;sleutel)
Parameters 
tekst - een tekstuitdrukking of een tekstveld dat gegevens bevat die als resultaat zijn gegeven door de CryptEncryptBase64 functie.
sleutel - een uitdrukking of een veld dat de sleutel bevat die voor de codering van de tekst is gebruikt.
Resulterend gegevenstype 
tekst, container
Afkomstig van 
FileMaker Pro 16.0
Beschrijving 
Deze functie werkt op dezelfde manier als de CryptDecrypt functie, met uitzondering dat deze werkt met tekst in Base64-codering die als resultaat is gegeven door de functie CryptEncryptBase64.
Opmerkingen 
Deze functie wordt niet ondersteund in runtime-oplossingen en geeft als resultaat “?”.
Voorbeeld 1 
Geeft als resultaat Dit moet worden beveiligd, de tekst die met CryptEncryptBase64 is gecodeerd met dezelfde sleutel.
CryptDecryptBase64 (
CryptEncryptBase64 ("Dit moet worden beveiligd" ; “Mijn geheime wachtwoord") ;
"Mijn geheime wachtwoord"
)
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules