Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Tekstfuncties > Code
 
Code
Doel 
Geeft als resultaat de Unicode-code-points voor de tekens in de tekst.
Opmaak 
Code (tekst)
Parameters 
tekst - een of meer tekens.
Resulterend gegevenstype 
getal
Afkomstig van 
FileMaker Pro 10.0
Beschrijving 
Geeft als resultaat de Unicode-code-points voor de tekens in de tekst. Als de tekst nul tekens bevat, wordt een lege tekenreeks als resultaat gegeven.
Als de tekst één teken bevat, geeft deze functie als resultaat de code-point voor dat teken. Als de tekst meer tekens bevat, wordt het Unicode-code-point voor elk teken als een groep van vijf cijfers als resultaat gegeven waarin het code-point voor het eerste teken wordt voorgesteld door de laagste vijf cijfers, het code-point voor het tweede teken in de volgende hogere vijf cijfers (links) en zo verder.
Wanneer u een samengesteld teken, zoals ä omzet, geeft deze functie als resultaat het Unicode-code-point voor het samengestelde teken.
In de volgende tabel ziet u hoe navigatietekens worden doorgegeven aan een script dat is geactiveerd door deze activering.
 
Ingedrukte toets
Wordt doorgegeven als
Opmerkingen
Backspace
  8
Komt overeen met Unicode-/ASCII-code voor BS (backspace)
Tab
  9
Komt overeen met Unicode-/ASCII-code voor HT (horizontale tab)
Shift-Tab
  9
De shift kan worden gedetecteerd met de waarde die als resultaat wordt gegeven van de Get ( CombinatietoetsActivering ) functie
Enter
 10
Komt overeen met Unicode-/ASCII-code voor LF (regeldoorvoer)
Return
 13
Komt overeen met Unicode-/ASCII-code voor CR (regelterugloop)
Escape
 27
Komt overeen met Unicode-/ASCII-code voor ESC (escape)
Pijl-links
 28
Komt overeen met Unicode-/ASCII-code voor FS (bestandsscheidingsteken)
Pijl-omhoog
 29
Komt overeen met Unicode-/ASCII-code voor GS (groepsscheidingsteken)
Pijl-rechts
 30
Komt overeen met Unicode-/ASCII-code voor RS (recordscheidingsteken)
Pijl-omlaag
 31
Komt overeen met Unicode-/ASCII-code voor US (eenheidscheidingsteken)
Space
 32
Komt overeen met de Unicode-/ASCII-code voor spatie
Delete
127
Komt overeen met de Unicode-/ASCII-code voor verwijderen
Opmerkingen 
Als er teveel tekens zijn om te worden voorgesteld in het FileMaker-nummerveldtype, geeft deze functie een waarde NaN (geen getal) als resultaat.
Voorbeelden 
Code ("") geeft een lege tekenreeks als resultaat.
Code ("a") geeft als resultaat 97.
Code ("b") geeft als resultaat 98.
Code ("ab") geeft als resultaat 9800097.
Code ("ä") geeft als resultaat 228.
Code ("ä") (een a gevolgd door een trema ingevoerd met een aparte toetsaanslag) geeft als resultaat 77600097.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules