Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Tekstfuncties > JSONGetElement
 
JSONGetElement
Doel 
Vraagt JSON-gegevens op voor een element dat is opgegeven door een objectnaam, een array-index of een pad.
Opmaak 
JSONGetElement (json ; SleutelOfIndexOfPad)
Parameters 
json - een tekstuitdrukking of een veld dat een JSON-object of een array bevat.
SleutelOfIndexOfPad - een tekstuitdrukking of een veld dat een JSON-objectnaam (sleutel), een array-index of een pad opgeeft. Raadpleeg Werken met de JSON-functies.
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 16.0
Opmerkingen 
Deze functie wordt niet ondersteund in runtime-oplossingen en geeft als resultaat "?".
Voorbeeld 1 
JSONGetElement ("{ \"a\" : 11, \"b\" : 22, \"c\" : 33}" ; "b") geeft als resultaat 22.
Voorbeeld 2 
JSONGetElement ("[10, 20, 30]" ; 1) geeft als resultaat 20.
Voorbeeld 3 
Haalt uit de Voorbeeld van JSON-gegevens van de $$JSON-variabele de waarde van het "naam"-object van het tweede "product"-object in de array op.
JSONGetElement ($$JSON ; "bakkerij.product[1]naam") geeft als resultaat Chocoladecake.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules
Werken met de JSON-functies