Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Tekstfuncties > GetAsTime
 
GetAsTime
Doel 
Geeft als resultaat tijdstippen of tijdstempels in tekst als veldtype tijd.
Opmaak 
GetAsTime (tekst)
Parameters 
tekst - een tekstuitdrukking of tekstveld waarin een tijd wordt gebruikt.
Resulterend gegevenstype 
tijd
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Gebruik met formules die de functie Time of Timestamp bevatten; gebruik de functie GetAsTime of Date om een tijdconstante in een formule in te voeren. De opmaak van de opgegeven tijd moet overeenkomen met de tijdopmaak van het systeem waarop het bestand is gemaakt.
Voorbeelden 
GetAsTime ("02:47:35") geeft als resultaat 02:47:35 AM wanneer u Tijd als het berekeningsresultaat selecteert. Op dit resultaat kunt u tijdberekeningen uitvoeren.
GetAsTime ("02:47:35") geeft als resultaat 01-01-0001 02:47:35 AM wanneer u Tijdstempel als het berekeningsresultaat selecteert.
Abs (GetAsTime ("12:15 pm") - Sluitingstijd) geeft als resultaat 3:00:00 wanneer het veld Sluitingstijd de waarde 3:15 PM bevat.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules