Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Totaalfuncties > Count
 
Count
Doel 
Geeft als resultaat het aantal geldige, niet-lege waarden in een veld.
Opmaak 
Count (veld{;veld...})
Parameters 
veld - elk gerelateerd veld, herhalend veld of elke reeks niet-herhalende velden; of een uitdrukking die als resultaat een veld, herhalend veld of een reeks niet-herhalende velden geeft.
Parameters tussen accolades { } zijn optioneel.
Resulterend gegevenstype 
getal
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Veld kan zijn:
een herhalend veld (HerhalendVeld).
een veld in overeenkomende gerelateerde records opgegeven met (tabel::veld), ongeacht of deze records wel of niet in een portaal verschijnen.
verschillende niet-herhalende velden in een record (veld1;veld2;veld3;...).
overeenkomende herhalingen van herhalende velden in een record (HerhalendVeld1,HerhalendVeld2,HerhalendVeld3), mits het resultaat wordt gegeven met minstens hetzelfde aantal herhalingen.
meerdere velden in de eerste overeenkomende record opgegeven met (tabel::veld1;tabel::veld2;...). U kunt velden opnemen uit verschillende tabellen (tabel 1::veld A;tabel 2::veld B...).
Opmerkingen 
Wanneer een veld waarnaar verwezen wordt een herhalend veld is, geeft de functie Count als resultaat het totale aantal geldige, niet-lege waarden in het eerste herhalende veld, daarna het totale aantal geldige, niet-lege waarden in het tweede herhalende veld, enzovoort.
Voorbeelden 
De lay-out Accounts heeft een portaal dat uitgevoerde termijnbetalingen weergeeft.
Count (Betalingen::Betaling) geeft als resultaat het aantal uitgevoerde betalingen op een rekening.
In de volgende voorbeelden:
bevat Veld1 twee herhalingen met de waarden 1 en 2.
bevat Veld2 vier herhalingen met de waarden 5, 6, 7 en 8.
bevat Veld3 de waarde 6.
Count (Veld2) geeft als resultaat 4 wanneer de berekening geen herhalend veld is.
Count (Veld1; Veld2; Veld3) geeft als resultaat 3, 2, 1, 1 wanneer de berekening een herhalend veld is.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules