Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get ( GebeurtenissenRegiobewaking )
 
Get ( GebeurtenissenRegiobewaking )
Doel 
Geeft als resultaat gebeurtenissen die het opgegeven script in de scriptstap 'Regiobewakingsscript configureren' hebben geactiveerd.
Opmaak 
Get (GebeurtenissenRegiobewaking)
Parameters 
Geen
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 16.0
Beschrijving 
Als een gebeurtenis ervoor zorgt dat het opgegeven script in de Regiobewakingsscript configureren scriptstap wordt gestart, geeft deze functie als resultaat:
de naam van de regiobewaking
de tijdstempel wanneer het iOS-apparaat de bewaakte regio is binnengegaan of heeft verlaten
De tijdstempel heeft een opmaak op basis van de instellingen voor de oplossing en gebruikt ofwel de landinstellingen waarin de oplossing is gemaakt ofwel de landinstellingen van het systeem.
1 als het iOS-apparaat de bewaakte regio is binnengegaan; anders wordt 0 als resultaat gegeven
De gebeurtenissen voor elke bewaking worden weergegeven in chronologische volgorde, te beginnen met de oudste gebeurtenis, in de volgende structuur:
<naam regio>
<tijdstempel>; <1 of 0>
<tijdstempel>; <1 of 0>
<tijdstempel>; <1 of 0>
Opmerkingen 
Als een gebruiker een bewaakte regio is binnengegaan of heeft verlaten terwijl FileMaker Go onderbroken was, ziet de gebruiker iOS-meldingen nadat FileMaker Go opnieuw op de voorgrond staat. Hierdoor kan de functie Get (GebeurtenissenRegiobewaking) meerdere waarden als resultaat geven.
Voorbeeld 1 
In het volgende voorbeeld gebruikt een oplossing de scriptstap Regiobewakingsscript configureren om een regio voor iBeacons te bewaken. De naam van de bewaking is BeaconBewaking. Het script gebruikt een dialoogvenster om informatie over iOS-apparaten weer te geven die de bewaakte regio zijn binnengegaan of hebben verlaten.
Aangepast dialoogvenster tonen ["Nieuw iOS-apparaat gevonden" ; Get (GebeurtenissenRegiobewaking)]
In dit voorbeeld is de oplossing gemaakt met Nederlandse landinstellingen en gebruikt FileMaker Go de systeeminstellingen. Het dialoogvenster geeft de volgende informatie weer als een iOS-apparaat de regio is binnengegaan om 10:45 uur op 27 januari 2019 en de regio enkele uren later heeft verlaten.
BeaconBewaking
27-1-2019 10:45 uur;1
27-1-2019 13:26 uur;0
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
RangeBeacons functie
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules