Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get ( TekstSnelZoeken )
 
Get ( TekstSnelZoeken )
Doel 
Geeft als resultaat de tekst die wordt bewaard in het vak Snel zoeken.
Opmaak 
Get (TekstSnelZoeken)
Parameters 
Geen
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 11.0
Beschrijving 
Gebruik deze functie om de tekst in het vak Snel zoeken door te geven aan een script wanneer u de opdracht 'Snel zoeken uitvoeren' in een eigen menureeks negeert.
Voorbeeld 1 
Voert een snelle zoekopdracht uit op basis van de ingevoerde tekst in het vak Snel zoeken. Als er geen records worden gevonden, is het resultaat een aangepast foutbericht.
Snel zoeken uitvoeren [Get (TekstSnelZoeken)]
If [Get (LaatsteFout) = 0]
Ga naar lay-out ["Factuurgegevens" (Facturen)]
Ga naar record/verzoek/pagina [Eerste]
Else
Aangepast dialoogvenster tonen ["Er zijn geen facturen met \"" & Get (TekstSnelZoeken) & "\""]
End If
Verwante onderwerpen 
Snel zoeken in de modus Bladeren
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules