Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get ( HuidigeNaamPrivilegeset )
 
Get ( HuidigeNaamPrivilegeset )
Doel 
Geeft als resultaat de naam van de privilegeset die wordt gebruikt om deze berekening in het bestand te evalueren.
Opmaak 
Get (HuidigeNaamPrivilegeset)
Parameters 
Geen
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Als een gebruiker de standaardaccount Admin gebruikt en u geen toegangsprivileges voor het bestand hebt gewijzigd, geeft deze functie [Full Access] als resultaat.
Opmerkingen 
Als u de context voor de huidige berekening opgeeft, wordt deze functie geëvalueerd op basis van die context. Anders wordt deze functie geëvalueerd op basis van de context van het huidige venster.
Als deze functie wordt geëvalueerd in een script dat is ingesteld om met volledige toegangsprivileges te worden uitgevoerd, geeft Get (HuidigeUitgebreidePrivileges) als resultaat [Full Access].
Zie ook Get ( NaamPrivilegesetAccount ) functie.
Voorbeelden 
Voor de huidige gebruiker Beheerder kan Get (HuidigeNaamPrivilegeset) bijvoorbeeld [Full Access] als resultaat geven.
Voor een huidige gebruiker in de afdeling Verkoop kan Get (HuidigeNaamPrivilegeset) bijvoorbeeld [Data Entry Only] als resultaat geven.
Voor een gebruiker met alleen-lezen toegang tot een database die een script uitvoert dat is ingesteld om te worden uitgevoerd met volledige toegangsprivileges geeft Get (NaamPrivilegesetAccount) als resultaat [Read-Only Access], maar geeft Get (HuidigeNaamPrivilegeset) als resultaat [Full Access] (voor het huidige script).
Verwante onderwerpen 
Databases beveiligen
Accounts maken die via een externe server worden geverifieerd
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules