Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Ontwerpfuncties > FieldStyle
 
FieldStyle
Doel 
Geeft als resultaat de veldopmaak die op veldnaam is toegepast in lay-outnaam.
Opmaak 
FieldStyle (bestandsnaam;layoutnaam;veldnaam)
Parameters 
bestandsnaam - de naam van een geopend databasebestand (lokaal of extern).
layoutnaam - de naam van een lay-out in het opgegeven databasebestand.
veldnaam - de naam van een veld in de opgegeven lay-out.
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Als aan het veld een invoerlijst is gekoppeld, geeft de functie FieldStyle ook de naam van de invoerlijst als resultaat.
Een standaardveld geeft als resultaat Standard.
Een standaardveld met een verticale schuifbalk geeft als resultaat Scrolling.
Een keuzelijst geeft als resultaat Popuplist.
Een venstermenu geeft als resultaat Popupmenu.
Een selectievakje geeft als resultaat Checkbox.
Een keuzerondje geeft als resultaat RadioButton.
Een kalender met keuzelijst geeft als resultaat Calendar.
Voorbeelden 
In de lay-out Gegevensinvoer in het databasebestand Klanten geeft FieldStyle ("Klanten" ; "Gegevensinvoer" ; "Huidige klant") als resultaat RadioButton Ja/Nee-lijst wanneer het veld Huidige klant als een keuzerondje is opgemaakt en aan de invoerlijst Ja/Nee-lijst is gekoppeld.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules