Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Totaalfuncties > List
 
List
Doel 
Geeft als resultaat een samengevoegde lijst van niet-lege waarden voor een of meer velden.
Opmaak 
List (veld{;veld...})
Parameters 
veld - elk gerelateerd veld, herhalend veld of elke reeks niet-herhalende velden; of een uitdrukking die als resultaat een veld, herhalend veld, een reeks niet-herhalende velden of een variabele geeft.
Parameters tussen accolades { } zijn optioneel.
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 8.5
Beschrijving 
Elke waarde die als resultaat wordt gegeven, behalve de laatste, eindigt met een terugloopteken.
Gebruik deze functie om een lijst met waarden als resultaat te geven voor:
één veld (tabel::veld) - geeft één resultaat voor alle herhalingen (indien aanwezig) voor dit veld voor alle overeenkomende gerelateerde records, ongeacht of deze records in een portaal voorkomen.
verscheidene velden en/of letterlijke waarden (tabel::veld1,constante,tabel::veld2...) - geven een apart resultaat voor elke herhaling van de berekening, voor elke corresponderende herhaling van de velden. Bij gerelateerde velden wordt alleen de eerste gerelateerde record gebruikt.
Opmerkingen 
Bij verwijzingen naar meerdere herhalende velden geeft List() als resultaat de lijst met waarden voor de eerste herhaling in de eerste herhaling van de berekening, daarna de lijst met waarden voor de tweede herhaling in de tweede herhaling, enzovoort.
Voorbeelden 
In de volgende voorbeelden:
bevat Veld1 wit.
bevat Veld2 zwart.
bevat Veld3 drie herhalingen met de waarden rood, groen en blauw.
Related::Veld4 verwijst naar drie records die 100, 200 en 300 bevatten.
$f1 bevat oranje.
Voorbeeld 1 
List (Veld1; Veld2) geeft als resultaat:
wit
zwart
Voorbeeld 2 
List (Veld3) geeft als resultaat:
rood
groen
blauw
Voorbeeld 3 
List (Veld1;Veld2;Veld3) geeft als resultaat:
in de berekeningsherhaling 1:
wit
zwart
rood
in de berekeningsherhaling 2:
groen
in de berekeningsherhaling 3:
blauw
Voorbeeld 4 
List (Gerelateerd::Veld4) geeft als resultaat:
100
200
300
Voorbeeld 5
List ($f1; Veld2) geeft als resultaat:
oranje
zwart
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules