Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get ( VensterLinks )
 
Get ( VensterLinks )
Doel 
Geeft als resultaat de horizontale afstand, in punten, tussen de buitenrand van het venster waarop het script wordt uitgevoerd en de linkerrand van het scherm.
Opmaak 
Get (VensterLinks)
Parameters 
Geen
Resulterend gegevenstype 
getal
Afkomstig van 
FileMaker Pro 7.0
Beschrijving 
In macOS is het vertrekpunt van het referentiecoördinatensysteem de linkerbenedenhoek onder de menubalk. In Windows is het vertrekpunt de linkerrand van het scherm. Een negatieve waarde geeft het gedeelte aan van de linkerzijde van het venster dat verborgen is.
Opmerkingen 
Het venster waarop het script wordt uitgevoerd is niet noodzakelijk het venster op de voorgrond.
In FileMaker WebDirect wordt deze functie niet ondersteund en wordt een lege tekenreeks als resultaat gegeven.
Voorbeelden 
Geeft als resultaat 52 wanneer de buitenrand van het actieve venster 52 punten verwijderd is van de linkerrand van het scherm.
Geeft als resultaat 0 wanneer het actieve venster 0 punten verwijderd is van de linkerrand van het scherm.
Voor een voorbeeldscript raadpleegt u Nieuw venster scriptstap.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules