Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Datumfuncties > Day
 
Day
Doel 
Geeft als resultaat een getal van 1 tot en met 31 voor de dag van de maand waarop de datum valt.
Opmaak 
Day (datum)
Parameters 
datum - elke willekeurige kalenderdatum
Resulterend gegevenstype 
getal
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Gebruik Day bijvoorbeeld om de dag van de maand op te geven waarop de betalingen vervallen.
Belangrijk  U kunt voor jaartallen het beste altijd vier cijfers gebruiken, om verwarring te voorkomen. Raadpleeg Datums met jaartallen van twee cijfers invoeren voor meer informatie over de manier waarop FileMaker Pro datums met jaartallen van twee cijfers verwerkt.
Voorbeelden 
Day ("15-5-2019") geeft als resultaat 15. In dit voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat de systeemdatum is ingesteld op de opmaak DD-MM-JJJJ.
Day (Verkoopdatum) geeft als resultaat de dag van de maand die in Verkoopdatum is opgeslagen.
If (Day (Get (HuidigeDatum)) = 15 en Month (Get (HuidigeDatum)) =3 ;"Maart roert zijn staart";"") geeft de tekst Maart roert zijn staart alleen weer wanneer Get (HuidigeDatum) als resultaat 15 als dag van de maand weergeeft en als Get (HuidigeDatum) als resultaat 3 als maand weergeeft. Anders wordt niets weergegeven.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules