Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Herhaalfuncties > Last
 
Last
Doel 
Geeft als resultaat de laatste geldige, niet-lege waarde in een veld.
Opmaak 
Last (herhalend veld)
Parameters 
herhalend veld - een herhalend veld of een gerelateerd veld, of een uitdrukking die als resultaat een verwijzing naar een herhalend veld of gerelateerd veld geeft.
Resulterend gegevenstype 
tekst, getal, datum, tijd, tijdstempel, container
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Als voor herhalend veld een herhalend veld wordt opgegeven, wordt de laatste niet-lege herhaling als resultaat gegeven. Als voor herhalend veld een gerelateerd veld wordt opgegeven, wordt de laatste niet-lege waarde in de gerelateerde reeks als resultaat gegeven.
Opmerkingen 
De laatste gerelateerde waarde is afhankelijk van de manier waarop gerelateerde records zijn gesorteerd. Als de gerelateerde records niet zijn gesorteerd, geeft de functie Last als resultaat een waarde gebaseerd op de aanmaakvolgorde van de records.
Voorbeelden 
Last(Aanbieding) geeft als resultaat 1500 als Aanbieding een getalveld is dat zodanig is gedefinieerd dat het met tien waarden wordt herhaald en de waarden 2500, 1200 en 1500 bevat.
Last(Betalingen::Betalingsdatum) geeft als resultaat de betalingsdatum in de laatste overeenkomende record in het bestand Betalingen.
Last(if(IsEmpty(Bedrijf);TelefoonThuis;TelefoonWerk)) geeft als resultaat het laatste niet-lege telefoonnummer uit het herhalend veld TelefoonThuis wanneer het veld Bedrijf leeg is. Als het veld Bedrijf niet leeg is, geeft de functie als resultaat het laatste niet-lege telefoonnummer uit het herhalend veld TelefoonWerk.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules