Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get ( StatusStatuspaneel )
 
Get ( StatusStatuspaneel )
Doel 
Geeft als resultaat een getal dat de huidige status van de statusbalk voorstelt.
Opmaak 
Get (StatusStatuspaneel)
Parameters 
Geen
Resulterend gegevenstype 
getal
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Geeft als resultaat:
0 (nul) als de statusbalk verborgen is
1 als de statusbalk zichtbaar is
2 als de statusbalk zichtbaar en vergrendeld is
3 als de statusbalk verborgen en vergrendeld is.
Als in het huidige actieve bestand meerdere vensters zijn geopend, worden alleen resultaten voor het actieve venster gegeven.
Voorbeelden 
Deze functie geeft als resultaat 1 wanneer de huidige statusbalk zichtbaar is.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules