Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Tekstopmaakfuncties > TextSizeRemove
 
TextSizeRemove
Doel 
Verwijdert alle lettergrootten in de tekst of de TeVerwijderenTekstgrootte.
Opmaak 
TextSizeRemove (Tekst {; TeVerwijderenTekstgrootte })
Parameters 
tekst - een tekstuitdrukking of tekstveld.
TeVerwijderenTekstgrootte - een lettergrootte, uitgedrukt als een geheel getal.
Parameters tussen accolades { } zijn optioneel.
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 8.0
Beschrijving 
Gebruik deze functie als u tekst weer wilt herstellen in de oorspronkelijke lettergrootte voor het veld. Als u geen lettergrootte opgeeft, wordt alle tekst weergegeven in de standaardlettertypegrootte die in de lay-outmodus voor het veld is ingesteld. Wanneer de lettergrootte door de functie TeVerwijderenTekstgrootte wordt opgegeven, wordt alleen de opgegeven lettergrootte verwijderd uit elk deel van de tekst dat in die grootte is weergegeven. Die delen van de tekst worden dan weergegeven in de standaardlettergrootte van het veld.
De lettergrootte wordt aangegeven in punten (72 punten per inch). Tekstopmaakopties gaan verloren als het veldtype dat als resultaat wordt gegeven iets anders Tekst is.
Voorbeelden 
TextSizeRemove ("Tekst in 10 punt en Tekst in 18 punt") geeft als resultaat Tekst in 10 punt en Tekst in 18 punt, weergegeven in de standaardlettertypegrootte van het veld.
TextSizeRemove ("Tekst in 10 punt en Tekst in 18 punt" ; 18) geeft als resultaat Tekst in 10 punt en Tekst in 18 punt, waarbij de lettergrootte 18 punt verwijderd is van de woorden Tekst in 18 punt.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules
Tekst opmaken