Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get ( CombinatietoetsActivering )
 
Get ( CombinatietoetsActivering )
Doel 
Geeft als resultaat de status van de combinatietoetsen wanneer de scriptactivering BijToetsaanslagObject of BijToetsaanslagLay-out werd geactiveerd.
Opmaak 
Get (CombinatietoetsActivering)
Parameters 
Geen
Resulterend gegevenstype 
getal
Afkomstig van 
FileMaker Pro 10.0
Beschrijving 
Geeft alleen een waarde als resultaat wanneer de functie wordt aangeroepen vanuit een script dat is geactiveerd door een scriptactivering of vanuit een subscript dat is aangeroepen vanaf het geactiveerde script; anders wordt een lege tekenreeks als resultaat gegeven.
Raadpleeg Get ( ActieveCombinatietoetsen ) voor een beschrijving van de waarden die worden toegewezen aan de combinatietoetsen.
Zie de Code functie voor een lijst met navigatietoetsen en de codes die als resultaat worden gegeven voor een script dat is geactiveerd door deze activering.
Er kan wat tijd verstrijken tussen het moment waarop wordt gedrukt op de toetsen die een scriptactivering activeerden en het moment waarop het script vraagt om informatie over de combinatietoetsen. Gebruik Get (ToetsaanslagActivering) en Get (CombinatietoetsActivering) om de toetsen vast te leggen die actief waren op het moment dat de scriptactivering werd geactiveerd. Gebruik Get (ActieveCombinatietoetsen) om actuele toetsen die worden ingedrukt vast te leggen.
Opmerkingen 
Windows: met toetsencombinaties met Alt en Ctrl zet u geen scriptactiveringen in werking.
macOS: met Command-toetscombinaties zet u geen scriptactiveringen in werking.
In FileMaker WebDirect wordt deze functie niet ondersteund en wordt een lege tekenreeks als resultaat gegeven.
Voorbeelden 
Het volgende voorbeeld geeft alleen een aangepast dialoogvenster weer wanneer de kleine letter "a" wordt ingevoerd:
If [Get (ToetsaanslagActivering) = "a" en Get (CombinatietoetsActivering) = 0]
Aangepast dialoogvenster tonen ["U hebt \"a\" ingevoerd."]
End If
De waarde 9 wordt als resultaat gegeven wanneer Shift-Option wordt ingedrukt op een computer met macOS. Als op een Mac op Option en Shift wordt gedrukt wanneer een script is geactiveerd, geeft de functie Get (CombinatietoetsActivering) als resultaat 9, ongeacht welke combinatietoetsen zijn ingedrukt tussen het moment waarop de activering in werking is getreden en de uitvoering van het script.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules