Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Tekstfuncties
 
Tekstfuncties
Met tekstfuncties kunt u tekstreeksen analyseren, opnieuw ordenen, uitlichten en samenstellen. U kunt bijvoorbeeld met de functie MiddleWords bepaalde woorden uitlichten uit een opgegeven tekst.
Tekstfuncties werken met de volgende parameters:
velden van het type Tekst
tekstconstanten (tussen aanhalingstekens)
uitdrukkingen met tekst als resultaat.
Klik op een functienaam voor meer informatie.
 
Deze functie
Doet het volgende
Geeft als resultaat de tekens voor de Unicode-code-points in het getal.
Geeft als resultaat de Unicode-code-points voor de tekens in de tekst.
Geeft als resultaat 1 (waar) als de inhoud van twee velden overeenkomt; in het andere geval is het resultaat 0 (onwaar).
Geeft uit tekst als resultaat alleen die tekens die in filterTekst zijn opgegeven, in de volgorde waarin ze oorspronkelijk in tekst zijn ingevoerd.
Geeft als resultaat een tekst die alleen de waarden bevat die in FilterWaarden zijn opgegeven, in de volgorde waarin ze oorspronkelijk in tekst zijn ingevoerd.
Converteert Japanse tekst naar hiragana, katakana of Romeinse tekst.
Geeft als resultaat tekst die is geconverteerd naar CSS-opmaak (Cascading Style Sheets).
Geeft als resultaat datums in tekst als veldtype datum.
Geeft als resultaat alleen de getallen in tekst als veldtype getal.
Geeft als resultaat tekst die is geconverteerd naar SVG-opmaak (Scalable Vector Graphics).
Geeft als resultaat gegevens als veldtype tekst.
Geeft als resultaat tijdstippen of tijdstempels in tekst als veldtype tijd.
Geeft als resultaat tekst als veldtype tijdstempel.
Geeft als resultaat tekst als URL-code (Uniform Resource Locator) voor gebruik als een URL.
Geeft als resultaat de gevraagde waarde in Waardenummer uit LijstMetWaarden.
Converteert katakana (hankaku en zenkaku) in tekst naar hiragana.
Verwijdert een JSON-gegevenselement dat is opgegeven door een objectnaam, een array-index of een pad.
Maakt elementen in JSON-gegevens op om ze makkelijker te kunnen lezen.
Vraagt JSON-gegevens op voor een element dat is opgegeven door een objectnaam, een array-index of een pad.
Geeft een lijst met objectnamen (sleutels) of array-indexen in JSON-gegevens voor een element dat is opgegeven door een objectnaam, een array-index of een pad.
Geeft een lijst met de waarden in JSON-gegevens voor een element dat is opgegeven door een objectnaam, een array-index of een pad.
Voegt een element in JSON-gegevens, dat is opgegeven door een objectnaam, een array-index of een pad, toe of wijzigt het.
Converteert zenkaku katakana naar hankaku katakana.
Converteert hankaku katakana naar zenkaku katakana.
Converteert Arabische cijfers naar Kanji-cijfers.
Converteert hiragana naar zenkaku Katakana.
Geeft als resultaat het opgegeven aantal karakters in tekst, gerekend van links.
Geeft als resultaat waarden in tekst, volgens het opgegeven aantalWaarden, gerekend vanaf links.
Geeft als resultaat tekst met het opgegeven aantal woorden in tekst, gerekend van links.
Geeft als resultaat het aantal tekens in een veld, inclusief alle spaties, getallen en speciale tekens.
Geeft als resultaat alle letters in de opgegeven tekst als kleine letters.
Haalt het opgegeven aantal karakters uit de tekst, te beginnen vanaf de opgegeven tekenpositie.
Geeft als resultaat tekst met het opgegeven aantalWaarden in tekst, te beginnen bij de beginWaarde.
Geeft als resultaat tekst met het opgegeven aantal woorden uit opgegeven tekst, te beginnen bij het beginwoord.
Converteert Arabische cijfers naar Japanse tekst.
Geeft als resultaat het aantal vermeldingen van zoekreeks in tekst.
Geeft als resultaat de beginpositie van de opgegeven vermelding van zoekreeks in tekst.
Geeft als resultaat de eerste letter van elk woord in tekst als een hoofdletter en alle andere letters als kleine letters.
Geeft als resultaat de tekstvorm van tekst die tussen aanhalingstekens is geplaatst.
Vervangt een reeks tekens in tekst door vervangende tekst.
Geeft als resultaat het opgegeven aantal karakters in tekst, gerekend van rechts.
Geeft als resultaat waarden in tekst, volgens het opgegeven aantalWaarden, gerekend vanaf rechts.
Geeft als resultaat tekst met het opgegeven aantal woorden in tekst, gerekend van rechts.
Converteert op zenkaku gebaseerde alfanumerieke tekens en symbolen naar de op hankaku gebaseerde alfanumerieke tekens en symbolen.
Converteert op hankaku gebaseerde alfanumerieke tekens en symbolen naar de op zenkaku gebaseerde alfanumerieke tekens en symbolen.
Geeft als resultaat opgegeven tekst en getallen, waarbij de getallen toenemen met het opgegeven aantal.
Sorteert een lijst met waarden op basis van het opgegeven gegevenstype.
Geeft als resultaat een tekstreeks waarbij elke vermelding van zoekreeks in opgegeven tekst wordt vervangen door vervangende reeks.
Geeft als resultaat tekst zonder voorloop- en volgspaties.
Geeft als resultaat een kopie van tekst waarin specifieke spaties zijn gewist of ingevoegd.
Geeft als resultaat unieke waarden in een lijst op basis van het opgegeven gegevenstype en de opgegeven landinstellingen.
Geeft als resultaat alle letters in de opgegeven tekst als hoofdletters.
Geeft als resultaat een telling van het totale aantal waarden in de opgegeven tekst.
Geeft als resultaat een telling van het totale aantal woorden in de opgegeven tekst.
Verwante onderwerpen 
Functies
Formules
Werken met de JSON-functies