Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Datumfuncties > MonthName
 
MonthName
Doel 
Geeft als resultaat de volledige naam van de maand voor een datum.
Opmaak 
MonthName (datum)
Parameters 
datum - elke willekeurige kalenderdatum
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Voorbeelden 
MonthName ("6-6-2019") geeft als resultaat juni.
"Betalen vóór eind: " & MonthName (Date (Month (Factuurdatum) + 1;Day (Factuurdatum) ; Year (Factuurdatum))) geeft als resultaat Betalen vóór eind mei, waarbij de factuurdatum 4-4-2019 is.
"Betalen vóór: " & MonthName (Date (Month (Betaling) + 1;Day (Betaling) ; Year (Betaling))) geeft als resultaat Betalen vóór: gevolgd door de naam van de eerste maand na de maand van de laatste betaling.
Belangrijk  U kunt voor jaartallen het beste altijd vier cijfers gebruiken, om verwarring te voorkomen. Raadpleeg Datums met jaartallen van twee cijfers invoeren voor meer informatie over de manier waarop FileMaker Pro datums met jaartallen van twee cijfers verwerkt.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules