Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get ( StartActieveSelectie )
 
Get ( StartActieveSelectie )
Doel 
Geeft als resultaat een getal dat het beginteken van de geselecteerde tekst aangeeft.
Opmaak 
Get (StartActieveSelectie)
Parameters 
Geen
Resulterend gegevenstype 
getal
Afkomstig van 
FileMaker Pro 7.0
Beschrijving 
Als geen tekst is geselecteerd, wordt de huidige positie van de cursor als resultaat gegeven.
Als in het huidige databasebestand meerdere vensters zijn geopend, wordt alleen voor het voorgrondvenster een resultaat gegeven.
Opmerkingen 
In FileMaker WebDirect:
Get (StartActieveSelectie) geeft alleen een waarde als resultaat wanneer de geselecteerde tekst zich in een veld bevindt dat als een invoervak wordt weergegeven.
Als Get (StartActieveSelectie) wordt uitgevoerd in een script dat door de BijToegangObject scriptactivering is gestart, geeft Get (StartActieveSelectie) als resultaat een grotere waarde dan de lengte van de inhoud van het veld.
In FileMaker Go geeft deze functie mogelijk een onnauwkeurige waarde als resultaat indien de geselecteerde tekst zich in een verborgen invoervak bevindt.
Voorbeelden 
Geeft als resultaat 5 wanneer de selectie begint met het teken 5.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules