Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Tekstfuncties > JSONDeleteElement
 
JSONDeleteElement
Doel 
Verwijdert een JSON-gegevenselement dat is opgegeven door een objectnaam, een array-index of een pad.
Opmaak 
JSONDeleteElement (json ; SleutelOfIndexOfPad)
Parameters 
json - een tekstuitdrukking of een veld dat een JSON-object of een array bevat.
SleutelOfIndexOfPad - een tekstuitdrukking of een veld dat een JSON-objectnaam (sleutel), een array-index of een pad opgeeft. Raadpleeg Werken met de JSON-functies.
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 16.0
Opmerkingen 
Deze functie wordt niet ondersteund in runtime-oplossingen en geeft als resultaat "?".
Voorbeeld 1 
Verwijdert een element uit een JSON-object.
JSONDeleteElement ("{ "\a" : 11 , \"b\" : 12 , \"c\" : 13 }" ; "b") geeft als resultaat {"a":11,"c":13}.
Voorbeeld 2 
Verwijdert een element uit een genest JSON-object. Als de $$JSON-variabele is ingesteld op
{
   "a" :
   {
      "id" : 12,
      "lnk" : false
   }
}
dan geeft
JSONFormatElements (
   JSONDeleteElement ($$JSON ; "a.lnk")
)
als resultaat
{
"a" :
{
"id" : 12
}
}
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules
Werken met de JSON-functies