Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get ( VensterinhoudHoogte )
 
Get ( VensterinhoudHoogte )
Doel 
Geeft als resultaat de hoogte, in punten, van het inhoudsgebied van het venster.
Opmaak 
Get (VensterinhoudHoogte)
Parameters 
Geen
Resulterend gegevenstype 
getal
Afkomstig van 
FileMaker Pro 7.0
Beschrijving 
Het inhoudgebied is afhankelijk van de huidige grootte van het actieve venster maar hierin zijn de titelbalk, schuifbalken en paginamarges niet opgenomen. Het inhoudgebied is de ruimte binnen deze besturingselementen. Als de statusbalk zichtbaar is, wordt deze niet hierin opgenomen.
Opmerkingen 
In FileMaker WebDirect heeft het inhoudsgebied de menubalk, statusbalk, schuifbalken en het voetgedeelte.
In FileMaker Go bevat het inhoudsgebied de lay-out maar niet de statusbalk, menubalk of werkbalk.
Voorbeeld 1 
Geeft in macOS als resultaat 400 wanneer de hoogte van het huidige venster 437 is en de statusbalk niet zichtbaar is.
Voorbeeld 2 
In macOS combineert het onderstaande voorbeeld Get (VensterinhoudHoogte) met Get (VensterHoogte) om de hoogte van de titelbalk en de horizontale schuifbalk te bepalen:
Get (VensterHoogte) - Get (VensterinhoudHoogte) geeft als resultaat 37 wanneer de vensterhoogte 437 is en de statusbalk niet zichtbaar is.
Voorbeeld 3 
Bij een iPhone van 4 inch in staande richting is de hoogte 44 punten voor de menubalk, 44 punten voor de werkbalk en 20 punten voor de statusbalk. De functie Get (VensterinhoudHoogte) geeft als resultaat:
460 wanneer de werkbalk, menubalk en statusbalk zichtbaar zijn
548 wanneer de werkbalk en menubalk verborgen zijn maar de statusbalk zichtbaar is
Voorbeeld 4 
Bij een iPhone van 4 inch in liggende richting is de hoogte 34 punten voor de menubalk en 34 punten voor de werkbalk. Een iPhone geeft in liggende richting geen statusbalk weer. De functie Get (VensterinhoudHoogte) geeft als resultaat:
252 wanneer zowel de werkbalk als de menubalk zichtbaar zijn
320 wanneer zowel de werkbalk als de menubalk verborgen zijn
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules