Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get ( VensterZichtbaar )
 
Get ( VensterZichtbaar )
Doel 
Geeft als resultaat 1 (waar) als het venster zichtbaar is; het resultaat is 0 (onwaar) als het venster is verborgen via Venster verbergen.
Opmaak 
Get (VensterZichtbaar)
Parameters 
Geen
Resulterend gegevenstype 
getal
Afkomstig van 
FileMaker Pro 7.0
Beschrijving 
Het venster kan zich buiten de zichtbare schermruimte bevinden en nog steeds 1 als resultaat geven. Het huidige venster is niet noodzakelijk het venster op de voorgrond.
Voorbeelden 
Geeft als resultaat 1 wanneer het actieve venster fysiek zichtbaar is.
Geeft als resultaat 0 wanneer het actieve venster verborgen is met de opdracht Venster verbergen van FileMaker Pro.
Voor een voorbeeldscript raadpleegt u Venster sluiten scriptstap.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules