Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Tekstfuncties > GetAsDate
 
GetAsDate
Doel 
Geeft als resultaat datums in tekst als veldtype datum.
Opmaak 
GetAsDate (tekst)
Parameters 
tekst - een tekstuitdrukking of tekstveld waarin tekst voorkomt in dezelfde datumopmaak als die van het systeem waarop het bestand is gemaakt.
Resulterend gegevenstype 
datum
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Gebruik met formules die datumfuncties bevatten; gebruik de functie GetAsDate of Date om een datumconstante in een formule in te voeren. De opmaak van de opgegeven tekstdatum moet overeenkomen met de datumopmaak van het systeem waarop het bestand is gemaakt.
U kunt deze functie ook gebruiken om het aantal dagen om te zetten in een datum. Als u een getal als parameter opgeeft, moet dat liggen tussen 1 (voor 1-1-0001) en 1460970 (voor 12-31-4000)
Belangrijk  U kunt voor jaartallen het beste altijd vier cijfers gebruiken, om verwarring te voorkomen. Raadpleeg Datums met jaartallen van twee cijfers invoeren voor meer informatie over de manier waarop FileMaker Pro datums met jaartallen van twee cijfers verwerkt.
Opmerkingen 
Als de functie een getal oplevert in plaats van een datum, gaat u naar het dialoogvenster Berekening opgeven en controleert u de datum in Uitkomsttype is.
Voorbeelden 
GetAsDate ("3-3-2019") geeft als resultaat 3-3-2019. Op dit resultaat kunt u datumbewerkingen uitvoeren met de Date functie.
GetAsDate (737342) geeft als resultaat 10-10-2019. Het getal 737342 geeft het aantal dagen sinds 1-1-0001 op.
Gebruik de volgende formule om te bepalen hoeveel dagen zijn verstreken tussen waarden in twee tijdstempelvelden:
GetAsDate (Einddatum) - GetAsDate (Begindatum) geeft als resultaat 90 als de waarde in het veld Einddatum is 04-01-2019 1:00 AM en de waarde in het veld Begindatum is 1-1-2019 23:15 PM.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules