Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Tekstfuncties > Right
 
Right
Doel 
Geeft als resultaat het opgegeven aantal karakters in tekst, gerekend van rechts.
Opmaak 
Right (tekst;aantal karakters)
Parameters 
tekst - een tekstuitdrukking of tekstveld.
aantal karakters - een numerieke uitdrukking of een veld dat een getal bevat.
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Voorbeelden 
Right ("Productie" ; 4) geeft als resultaat ctie.
Right (Naam ; Length (Naam) – Position (Naam ; " " ; 1 ; 1)) geeft als resultaat Cannon wanneer het veld Naam de naam Michelle Cannon bevat.
Right (Serienummer ; 3) & Upper (Left (Achternaam ; 4)) geeft als resultaat 187FERR wanneer het veld Serienummer de waarde 00-48-187 bevat en het veld Achternaam de waarde Ferrini bevat.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules