Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Getalfuncties > Mod
 
Mod
Doel 
Geeft als resultaat de rest nadat een getal is gedeeld door een deler.
Opmaak 
Mod (getal;deler)
Parameters 
getal - een numerieke uitdrukking of een veld dat een numerieke uitdrukking bevat
deler - een numerieke uitdrukking of een veld dat een numerieke uitdrukking bevat
Resulterend gegevenstype 
getal
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Gebruik de Mod-functie bij het converteren van maateenheden, zoals van minuten naar uren, om het aantal resterende eenheden te verkrijgen.
Voorbeeld 1 
Berekent 210 gedeeld door 4, met een rest van 2.
Mod (210;4) geeft als resultaat 2.
Voorbeeld 2 
Converteert de uren van een 24-uursnotatie naar een 12-uursnotatie. Wanneer het veld 24uTijd 16 bevat:
Mod (24uTijd;12) geeft als resultaat 4.
Voorbeeld 3 
Converteert een aantal maanden in een aantal jaren en een resterend aantal maanden. Wanneer het veld AantalMaanden 31 bevat:
Int (AantalMaanden / 12) & " jaren, " & Mod (AantalMaanden ; 12) & " maanden" geeft als resultaat 2 jaar, 7 maanden.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules