Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Containerfuncties > HexDecode
 
HexDecode
Doel 
Geeft als resultaat de container- of tekstinhoud van tekst die is gecodeerd in hexadecimale notatie.
Opmaak 
HexDecode(gegevens{;BestandsnaamMetExtensie})
Parameters 
gegevens - tekstuitdrukking of tekstveld met hexadecimale gegevens die moeten worden gedecodeerd.
BestandsnaamMetExtensie - tekstuitdrukking of tekstveld met de bestandsnaam en de extensie die moeten worden gebruikt wanneer de resulterende inhoud in een containerveld wordt opgeslagen.
Resulterend gegevenstype 
tekst, container
Afkomstig van 
FileMaker Pro 16.0
Beschrijving 
Bij hexadecimale codering wordt de bestandsnaam of de extensie van de gecodeerde inhoud niet behouden. Daarom kunt u de parameter bestandsnaamMetExtensie gebruiken om deze informatie op te geven als u de resulterende inhoud van HexDecode in een containerveld bewaart. Als geen bestandsnaam of extensie zijn opgegeven, geeft HexDecode als resultaat tekst in plaats van containerinhoud.
Opmerkingen 
Deze functie wordt niet ondersteund in runtime-oplossingen en geeft als resultaat "?".
Voorbeeld 1 
HexDecode ("46696C654D616B6572") geeft als resultaat FileMaker.
Voorbeeld 2 
Decodeert hexadecimale gegevens in een tekstveld en slaat deze op als een bestand met de naam key.data in een containerveld.
Veld instellen [tabel::container ; HexDecode (tabel::tekst ; "key.data")]
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules