Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get ( HuidigeUitgebreidePrivileges )
 
Get ( HuidigeUitgebreidePrivileges )
Doel 
Geeft als resultaat een lijst met trefwoorden op basis van de account die is gebruikt om deze berekening te evalueren. Voor de ingeschakelde uitgebreide privileges.
Opmaak 
Get (HuidigeUitgebreidePrivileges)
Parameters 
Geen
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
De trefwoorden in de lijst worden door teruglooptekens gescheiden. Uitgebreide privileges zijn aanvullende toegangsrechten die aan een privilegeset van een account zijn toegewezen). Raadpleeg Accounts, privilegesets en uitgebreide privileges.
Deze functie geeft als resultaat een lege lijst als aan een gebruiker geen uitgebreide privileges zijn toegewezen voor het huidige databasebestand.
Opmerkingen 
Als u de context voor de huidige berekening opgeeft, wordt deze functie geëvalueerd op basis van die context. Anders wordt deze functie geëvalueerd op basis van de context van het huidige venster.
Zie ook Get ( UitgebreidePrivilegesAccount ) functie.
Voorbeelden 
De account die deze berekening evalueert, gebruikt een privilegeset die het uitgebreide privilege Toegang via FileMaker WebDirect (trefwoord "fmwebdirect") bevat:
Position (Get (UitgebreidePrivilegesAccount); "fmwebdirect"; 1; 1) geeft als resultaat een waarde die groter is dan 0.
Als u bent aangemeld en een script uitvoert dat is ingesteld om te worden uitgevoerd met volledige toegangsprivileges, geeft Get (UitgebreidePrivilegesAccount) als resultaat de uitgebreide privileges voor uw account, maar geeft Get (HuidigeUitgebreidePrivileges) de uitgebreide privileges voor de account Admin als resultaat.
Verwante onderwerpen 
Databases beveiligen
Accounts maken die via een externe server worden geverifieerd
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules