Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Tekstfuncties > GetAsCSS
 
GetAsCSS
Doel 
Geeft als resultaat tekst die is geconverteerd naar CSS-opmaak (Cascading Style Sheets).
Opmaak 
GetAsCSS (tekst)
Parameters 
tekst - een tekstuitdrukking of tekstveld.
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 7.0
Beschrijving 
GetAsCSS geeft als resultaat de opgegeven tekst in een span-element met CSS-eigenschappen.
Opmerkingen 
De functie GetAsCSS geeft als resultaat geen opmaken die in het dialoogvenster Voorwaardelijke opmaak zijn ingesteld.
Voorbeelden 
GetAsCSS (tekst) geeft het voorbeeldresultaat dat hieronder is weergegeven wanneer de veldtekst het woord "Frank" bevat en als dat woord Frank de volgende tekstkenmerken heeft: Lettertype = Helvetica, Lettergrootte = 12 punt, Tekstkleur = rood, Tekenstijl = vet.
Voorbeeldresultaat:
<span style = "font-family: 'Helvetica';font-size: 12px;color:
#FF0000;font-weight: bold;text-align: left;">Frank</span>
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules