Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get ( HuidigeDatum )
 
Get ( HuidigeDatum )
Doel 
Geeft als resultaat de huidige datum volgens de systeemkalender.
Opmaak 
Get (HuidigeDatum)
Parameters 
Geen
Resulterend gegevenstype 
datum
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
De opmaak van het resultaat van deze functie hangt af van de datumopmaak die werd gebruikt toen het databasebestand werd gemaakt. In de Verenigde Staten wordt meestal de opmaak MM-DD-JJJJ gebruikt. U kunt de datum- en tijdopmaak wijzigen in uw besturingssysteem.
Als het resultaat wordt weergegeven in een veld, is het opgemaakt overeenkomstig de datumopmaak van het veld in de huidige lay-out.
Belangrijk  U kunt voor jaartallen het beste altijd vier cijfers gebruiken, om verwarring te voorkomen. Raadpleeg Datums met jaartallen van twee cijfers invoeren voor meer informatie over de manier waarop FileMaker Pro datums met jaartallen van twee cijfers verwerkt.
Voorbeelden 
Deze functie geeft als resultaat 2-2-2019 wanneer de systeemdatum op zaterdag 2 februari 2019 is ingesteld.
Get (HuidigeDatum)- Date (05;01;2019) geeft als resultaat 4 wanneer de systeemdatum is ingesteld op woensdag 9 januari 2019.
Voor een voorbeeldscript raadpleegt u Toepassing afsluiten scriptstap.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules