Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Ontwerpfuncties > WindowNames
 
WindowNames
Doel 
Geeft als resultaat een lijst met de namen van vensters die momenteel zijn geopend.
Opmaak 
WindowNames {(bestandsnaam)}
Parameters 
{bestandsnaam} - de naam van een geopend databasebestand (lokaal of extern).
Parameters tussen accolades { } zijn optioneel.
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Gebruik de optionele parameter bestandsnaam om in het resultaat alleen vensters op te nemen die gebaseerd zijn op het opgegeven bestand. Het venster kan zichtbaar, verborgen of geminimaliseerd zijn. De volgorde van de namen in de lijst komt overeen met de huidige stapelvolgorde van de vensters. De zichtbare vensters worden eerst vermeld, daarna de geminimaliseerde vensters en ten slotte de verborgen vensters. Als er geen databases of venster zijn geopend, is het resultaat een lege tekenreeks.
Opmerkingen 
Zelfs als u een bestand afsluit, kan het als een verborgen bestand open blijven als in het venster of in een ander bestand gegevens uit dat bestand worden weergegeven. (Een ander venster geeft bijvoorbeeld verwante gegevens weer uit het bestand dat u hebt proberen te sluiten.) FileMaker Pro sluit het bestand wanneer u alle afhankelijke vensters sluit.
Voorbeelden 
WindowNames geeft als resultaat Klanten en Facturen, gescheiden door een Return, wanneer die vensters op dat ogenblik zijn geopend.
WindowNames ("Contactpersonen") geeft als resultaat een lijst met vensters die gebaseerd zijn op het databasebestand Contactpersonen.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules