Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get ( LaatsteExterneFoutGegevens )
 
Get ( LaatsteExterneFoutGegevens )
Doel 
Geeft tekst over externe FileMaker-fouten die door Get (LaatsteFout) als resultaat worden gegeven.
Opmaak 
Get (LaatsteExterneFoutGegevens)
Parameters 
Geen
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Voor ODBC-importen en scriptstappen 'SQL uitvoeren' geeft deze functie als resultaat een gedetailleerd ODBC-foutbericht.
Wanneer u in de relatiegrafiek met ODBC-gegevensbronnen werkt, wordt als resultaat de leesbare fouttekenreeks gegeven die door het ODBC-stuurprogramma wordt gegenereerd.
Voor acties waarbij er wordt geprobeerd om een beveiligde verbinding met een host te maken, wordt een foutbericht voor het SSL-certificaat gegeven.
Geef voor externe scriptstappen als resultaat een foutbericht als het door door de plug-in is opgegeven.
Geeft voor bewerkingen met cURL-opties als resultaat een bericht van de cURL-bibliotheek of een antwoordcode van de server. Raadpleeg Ondersteunde opties voor cURL.
Geeft voor bewerkingen die al actieve records proberen te vergrendelen de naam en de account van de gebruiker die momenteel de record bewerkt als resultaat.
Voorbeelden 
Voor ODBC-importacties en scriptstappen SQL uitvoeren geeft deze functie als resultaat [DataDirect][Macintosh ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified (-1) wanneer er geen naam van een gegevensbron is gevonden en het stuurprogramma niet is opgegeven.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules
ODBC-gegevensbronnen bewerken