Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Tijdfuncties > Seconds
 
Seconds
Doel 
Geeft als resultaat een getal dat het secondengedeelte (0-59) van een opgegeven tijd voorstelt.
Opmaak 
Seconds (tijd)
Parameters 
tijd - een tijdwaarde of een veld van het type Tijd
Resulterend gegevenstype 
getal
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Opmerkingen 
Als er geen secondenwaarde is opgegeven, wordt 0 als resultaat gegeven.
Voorbeelden 
Seconds ("12:15:23") geeft als resultaat 23.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules