Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get ( SchermHoogte )
 
Get ( SchermHoogte )
Doel 
Geeft als resultaat de hoogte van het scherm, in punten, waarin het venster van het actieve bestand is geopend.
Opmaak 
Get (SchermHoogte)
Parameters 
Geen
Resulterend gegevenstype 
getal
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Wanneer het scherm meer dan één venster beslaat, wordt het scherm gebruikt dat het grootste percentage van het venster bevat. Als in het huidige databasebestand meerdere vensters geopend zijn, kan elk venster zijn eigen waarde voor een schermhoogte hebben, maar worden alleen de resultaten voor het voorgrondvenster gegeven.
Voorbeelden 
Deze functie geeft als resultaat 480 als de schermresolutie is ingesteld op 640 bij 480.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules