Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get ( VerbindingsStatus )
 
Get ( VerbindingsStatus )
Doel 
Geeft als resultaat een getal dat de beveiligingsstatus van de netwerkverbinding voor het huidige bestand aangeeft.
Opmaak 
Get (VerbindingsStatus)
Parameters 
Geen
Resulterend gegevenstype 
getal
Afkomstig van 
FileMaker Pro 12.0
Beschrijving 
Beveiligde verbindingen zijn met SSL gecodeerd. Als beveiliging belangrijk is in uw omgeving, moet de serverbeheerder een aangepast SSL-certificaat installeren.
Geeft als resultaat:
0 wanneer er geen netwerkverbinding is voor het huidige bestand.
1 voor een verbinding die niet is gecodeerd (FileMaker Server met SSL uitgeschakeld, of met een FileMaker Pro-host).
2 voor een verbinding die is gecodeerd maar waarvoor het SSL-certificaat voor FileMaker Server kan niet worden geverifieerd. U bent mogelijk verbonden met een server die zich voordoet als uw werkelijke bestemming, waardoor uw vertrouwelijke informatie gevaar kan lopen.
3 voor een verbinding die is gecodeerd met geverifieerd SSL-certificaat.
Opmerkingen 
Get (VerbindingsStatus) is bedoeld voor FileMaker Pro- of FileMaker Go-clientverbindingen. Als een script wordt uitgevoerd in FileMaker Server (via FileMaker WebDirect, Custom Web Publishing, geplande FileMaker Server-scripts of de Script op Server uitvoeren scriptstap), is er mogelijk geen netwerkverbinding voor de verificatie. In dit geval geeft deze functie alleen 1 of 2 als resultaat.
Voor FileMaker WebDirect geeft deze functie niet de staat van de verbinding tussen de webbrowser en FileMaker Server weer. In plaats daarvan wordt de staat van de verbinding met FileMaker Server door de webbrowser geverifieerd en weergegeven.
Voorbeelden 
Geeft als resultaat 3 wanneer de verbinding is gecodeerd met geverifieerd SSL-certificaat.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules
Gedeelde bestanden openen als een client