Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Tekstopmaakfuncties > TextColor
 
TextColor
Doel 
Wijzigt de kleur van tekst in de kleur die door de RGB-functie is opgegeven.
Opmaak 
TextColor (tekst;RGB(rood;groen;blauw))
Parameters 
tekst - een tekstuitdrukking of tekstveld.
RGB (rood;groen;blauw) - elk geheel getal in het bereik 0 tot en met 16777215 dat wordt verkregen door de waarden voor rood, groen en blauw (elk met een bereik van 0 tot 255) te combineren om een kleur voor te stellen.
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 7.0
Beschrijving 
Gebruik deze functie als u de kleur van tekst wilt veranderen.
Opmerkingen 
Tekstopmaakopties gaan verloren als het veldtype dat als resultaat wordt gegeven iets anders Tekst is.
Als u de RGB-waarde van een kleur wilt bepalen, klikt u in de lay-outmodus op de kleurenpalet Opvullen op de opmaakbalk en kiest u Andere kleur. Voor elk van de basiskleuren worden waarden weergegeven. In macOS selecteert u het tabblad Kleurenregelaars. Kies RGB-schuifbalken in de lijst.
Voorbeelden 
TextColor ("Gebeitst" ; RGB (255 ; 0 ; 0)) geeft als resultaat het woord Gebeitst in rood.
TextColor ("Gebeitst" ; RGB (0 ; 255 ;0)) geeft als resultaat het woord Gebeitst in groen.
TextColor ("Gebeitst" ; RGB (0 ; 0 ; 255)) geeft als resultaat het woord Gebeitst in blauw.
TextColor ("Gebeitst" ; RGB (0 ; 0 ; 0)) geeft als resultaat het woord Gebeitst in zwart.
TextSize (TextFont (TextColor (MijnTabel::MijnTekst ; RGB (0 ; 125 ; 125)); "Courier") ; 12) geeft als resultaat de tekst in MijnTabel::MijnTekst opgemaakt als 12-punts groene tekst met het lettertype Courier.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules