Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get ( ActiefPortaalrijnummer )
 
Get ( ActiefPortaalrijnummer )
Doel 
Geeft als resultaat het nummer van de portaalrij dat de focus heeft.
Opmaak 
Get (ActiefPortaalrijnummer)
Parameters 
Geen
Resulterend gegevenstype 
getal
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Wanneer geen enkele portaalrij actief is, geef deze functie als resultaat 0. Als in het huidige bestand meerdere vensters zijn geopend, kan elk venster een eigen waarde voor een portaalrijnummer hebben, maar worden alleen resultaten voor het venster op de voorgrond gegeven. Als een gebruiker naar een portaal navigeert zonder een specifieke portaalrij te selecteren en zonder in een specifieke portaalrij een object actief te maken, geeft Get (ActiefPortaalrijnummer) rij 0 als resultaat in plaats van rij 1.
Opmerkingen 
Als een veld in een lay-out is gedefinieerd als Get (ActiefPortaalrijnummer), moet het venster worden vernieuwd voordat in het veld het huidige portaalrijnummer wordt weergegeven.
Voorbeelden 
Deze functie geeft als resultaat 5 als de vijfde rij in een portaal de focus heeft of als de focus zich in een veld in de vijfde portaalrij bevindt.
Geeft als resultaat 1 nadat de scriptstap Ga naar portaalrij [Selecteer: Uit ; Eerste] is uitgevoerd.
Geeft als resultaat 0 wanneer een portaal niet is geselecteerd.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules
Operatoren gebruiken in formules
Get ( CombinatietoetsActivering )