Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Tekstfuncties > JSONListValues
 
JSONListValues
Doel 
Geeft een lijst met de waarden in JSON-gegevens voor een element dat is opgegeven door een objectnaam, een array-index of een pad.
Opmaak 
JSONListValues (json ; SleutelOfIndexOfPad)
Parameters 
json - een tekstuitdrukking of een veld dat een JSON-object of een array bevat.
SleutelOfIndexOfPad - een tekstuitdrukking of een veld dat een JSON-objectnaam (sleutel), een array-index of een pad opgeeft. Raadpleeg Werken met de JSON-functies.
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 16.0
Opmerkingen 
Elke waarde die als resultaat wordt gegeven, behalve de laatste, eindigt met een terugloopteken.
Deze functie wordt niet ondersteund in runtime-oplossingen en geeft als resultaat "?".
Voorbeeld 1 
Haalt de waarden van alle objecten in de root van het JSON-object op.
JSONListValues ("{ \"a\" : 11, \"b\" : 22, \"c\" : 33}", "") geeft als resultaat 11¶22¶33.
Voorbeeld 2 
Haalt uit de Voorbeeld van JSON-gegevens van de $$JSON-variabele de waarden van alle elementen in de array in het "product"-object.
JSONListValues ($$JSON ; "bakkerij.product") geeft als resultaat
{"categorie":"Broden","id":"FB1","naam":"Donuts","prijs":1,99,"speciaal":true,"voorraad":43}
{"categorie":"Cakes","id":"FB2","naam":"Chocoladecake","prijs":22,5,"special":true,"voorraad":23}
{"categorie":"Broden","id":"FB3","naam":"Stokbrood","prijs":3,95,"speciaal":true, "voorraad":34}
Voorbeeld 3 
Haalt uit de Voorbeeld van JSON-gegevens van de $$JSON-variabele de waarden van alle elementen in het eerste "product"-object in de array op.
JSONListValues ($$JSON ; "bakkerij.product[0]") geeft als resultaat
Broden¶FB1¶Donuts¶1,99¶true¶43.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules
Werken met de JSON-functies