Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Logische functies > GetAVPlayerAttribute
 
GetAVPlayerAttribute
Doel 
Geeft als resultaat de instelling van het opgegeven kenmerk voor het audio-, video- of afbeeldingsbestand in een containerveld.
Opmaak 
GetAVPlayerAttribute (Kenmerknaam)
Parameters 
Kenmerknaam - de naam van een ondersteund attribuut (zie hieronder)
Resulterend gegevenstype 
tekst, getal
Afkomstig van 
FileMaker Pro 14.0
Beschrijving 
Deze functie wordt in FileMaker Go gebruikt. Als deze functie wordt aangeroepen wanneer het mediabestand wordt afgespeeld of is gepauzeerd, geeft deze als resultaat een waarde voor de huidige afspeelstatus van het bestand. Als de functie wordt aangeroepen wanneer geen mediabestand wordt afgespeeld, geeft deze als resultaat een waarde voor de status van het mediabestand dat als laatste is afgespeeld. Als de functie wordt aangeroepen wanneer geen mediabestand is afgespeeld, geeft deze als resultaat een lege tekenreeks of 0.
Kenmerken
 
Attribuut
Geeft dit als resultaat
Resulterend gegevenstype
all
Alle kenmerken en hun waarden.
tekst
sourceType
Het gebruikte brontype voor audio- en videobestanden:
0 (Geen)
1 (URL)
2 (Veld)
3 (Lay-outobject)
4 (Actief object)
getal
source
De URL, veldnaam of naam van het lay-outobject. Als Brontype 4 is (actief object), geeft source als resultaat een lege tekenreeks.
tekst
playbackState
Een getal dat de status van het afspelen van de media voorstelt:
0 (Gestopt)
1 (Wordt afgespeeld)
2 (Gepauzeerd)
getal
presentation
De gebruikte methode om de media weer te geven:
0 (Ingesloten)
1 (Volledig scherm)
2 (Alleen volledig scherm)
3 (Alleen audio)
4 (Alleen ingesloten)
getal
position
De huidige positie (in seconden) van de afgespeelde media.
getal
startOffset
De beginpositie van het afspelen (in seconden).
getal
endOffset
De eindpositie van het afspelen (in seconden); geeft als resultaat 0 als het einde van de media bij het afspelen is bereikt.
getal
duration
De tijdsduur (in seconden) van het audio- of videobestand.
getal
triggerEvent
Geeft aan waarom de laatste scriptactiveringen BijWijzigingAVPlayerObject of BijWijzigingAVPlayerBestand zijn geactiveerd.
0 (Intern)
1 (Script)
2 (Op afstand)
getal
triggerEventDetail
Geeft informatie over de gebeurtenis die de laatste scriptactivering BijWijzigingAVPlayerObject of BijWijzigingAVPlayerBestand heeft geactiveerd.
0 (Onbekend)
1 (MediaAfspelenOpAfstand)
2 (PauzerenOpAfstand)
3 (AfspelenPauzerenWijzigenOpAfstand)
4 (VolgendeAfspelenOpAfstand)
5 (VorigeAfspelenOpAfstand)
6 (ZoekenOpAfstand)
7 (StoppenOpAfstand)
8 (ScriptMediaAfspelen)
9 (ScriptPresentatieWijzigen)
10 (ScriptAfspelenPauzerenWijzigen)
11 (ScriptStoppen)
12 (ScriptInstellingWijzigen)
13 (InternAfspelenPauzerenWijzigen)
14 (InternPresentatieWijzigen)
15 (InternZoeken)
16 (InternStoppen)
17 (InternZoomWijzigen)
18 (InternVolumeWijzigen)
19 (InternPIPWijzigen)
20 (InternExterneWeergaveWijzigen)
getal
sequence
Geeft aan welk mediabestand erna moet worden afgespeeld:
0 (Geen)
-1 (Ga naar vorige)
+1 (Ga naar volgende)
getal
result
0 als het afspelen met succes eindigt; geeft als resultaat 1 als het afspelen door een fout eindigt.
getal
hideControls
1 (Ja) als de afspeelregelaars zijn verborgen; in het andere geval is het resultaat 0 (Nee).
getal
disableInteraction
1 (Ja) als gebruikers het afspelen niet kunnen beheren; in het andere geval is het resultaat 0 (Nee).
getal
disableExternalControls
1 (Ja) als de iOS-afspeelregelaars op het toegangsscherm of het regelpaneel zijn uitgeschakeld wanneer de media worden afgespeeld of zijn gepauzeerd; in het andere geval is het resultaat 0 (Nee).
getal
pauseInBackground
0 Video wordt gepauzeerd (behalve bij Picture in Picture) en audio wordt verder afgespeeld wanneer FileMaker Go naar de achtergrond verdwijnt.
1 Zowel audio als video worden gepauzeerd wanneer FileMaker Go naar de achtergrond verdwijnt.
2 Zowel audio als video worden verder afgespeeld wanneer FileMaker Go naar de achtergrond verdwijnt.
getal
zoom
Geef aan hoe de video wordt weergegeven:
0 (Passend maken) De beeldverhouding wordt behouden en de video wordt aangepast om in het weergavegebied te passen.
1 (Opvullen) De beeldverhouding wordt behouden en de video wordt aangepast om het weergavegebied te vullen.
2 (Uitrekken) De video wordt uitgerekt om het weergavegebied te vullen maar de beeldverhouding wordt niet behouden.
3 (Alleen passend maken) Gebruikers mogen de zoominstelling niet wijzigen in Opvullen of Uitrekken.
4 (Alleen opvullen) Gebruikers mogen de zoominstelling niet wijzigen in Passend maken of Uitrekken.
5 (Alleen uitrekken) Gebruikers mogen de zoominstelling niet wijzigen in Passend maken of Opvullen.
getal
volume
Geeft het volume voor de audio aan.
getal
pictureInPicture
Geeft aan of de video wordt weergegeven als Picture in Picture:
0 (Niet beschikbaar)
1 (Niet actief)
2 (Actief)
getal
externalPlayback
Geeft aan of een video wordt afgespeeld op een extern apparaat, zoals een Apple TV via AirPlay:
0 (Niet beschikbaar)
1 (Niet actief)
2 (Actief)
getal
imageSourceType
Het gebruikte brontype voor afbeeldingen:
0 (Geen)
1 (URL)
2 (Veld)
3 (Lay-outobject)
4 (Actief object)
getal
imageSource
De URL, veldnaam of naam van het lay-outobject voor afbeeldingen.
tekst
imageDuration
De tijdsduur (in seconden) van de weergave van de afbeeldingen.
getal
Voorbeeld 1 
Stopt het afspelen van een mediabestand als het momenteel wordt afgespeeld.
If [GetAVPlayerAttribute ("playbackState") = 1]
AVPlayer Afspeelstatus instellen [Gestopt]
End If
Voorbeeld 2 
Controleert de duur van een mediabestand en geeft een bericht weer als deze langer dan 30 minuten duurt.
If [GetAVPlayerAttribute ("duration") > 1800]
Aangepast dialoogvenster tonen ["Overschrijdt maximale duur"; "De huidige video duurt langer dan 30 minuten."]
Else
AVPlayer Afspelen [Veld:Bibliotheek::Video]
End If
Voorbeeld 3 
Speelt het mediabestand schermvullend af op een iPhone en ingesloten op een iPad.
If [Get (Apparaat) = 3 //iPad]
AVPlayer Afspelen [Object: "Container"; Presentatie: Start geïntegreerd]
Else If [Get (Apparaat) = 4 //iPhone]
AVPlayer Afspelen [Object: "Container"; Presentatie: Start volledig scherm]
End If
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules
AVPlayer Afspelen scriptstap
AVPlayer Opties instellen scriptstap
AVPlayer Afspeelstatus instellen scriptstap