Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get ( BestandsNaam )
 
Get ( BestandsNaam )
Doel 
Geeft als resultaat de naam van het huidige actieve bestand, zonder de bestandsextensie.
Opmaak 
Get (BestandsNaam)
Parameters 
Geen
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Als de huidige berekening is opgeslagen en u geeft de context ervoor op, dan wordt deze functie geëvalueerd op basis van die context. Anders wordt deze functie geëvalueerd op basis van de context van het huidige venster.
Opmerkingen 
Als u Get (BestandsNaam) gebruikt in een functieparameter die een bestandsnaam vereist en de bestandsnaam een punt bevat, moet u de bestandsextensie in de parameter opnemen. Anders kunnen functies het punt in de bestandsnaam beschouwen als het begin van de bestandsextensie, wat tot onverwachte resultaten kan leiden.
Voorbeelden 
Geeft als resultaat Contactpersonen wanneer Contactpersonen het actieve bestand is.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules