Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Resuméfuncties > GetSummary
 
GetSummary
Doel 
Geeft als resultaat de waarde van resuméveld voor het huidige bereik van records wanneer het bestand is gesorteerd op splitsveld.
Opmaak 
GetSummary (resuméveld;splitsveld)
Parameters 
resuméveld - veld van het type resumé, of een uitdrukking die een verwijzing naar een resumé als resultaat geeft.
splitsveld - veld, of een uitdrukking die een verwijzing naar een veld als resultaat geeft. Om een algemeen resumé te berekenen, gebruikt u hetzelfde resuméveld voor zowel het resuméveld als de parameters van het splitsveld.
De functie GetSummary moet in dezelfde tabel als het splitsveld zijn ingesteld.
Resulterend gegevenstype 
getal, datum, tijd of tijdstempel
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Deze functie genereert subresuméwaarden. Als het bestand niet op splitsveld is gesorteerd, is het resultaat leeg.
Als het resuméveld tevens als splitsveld wordt gebruikt, geeft de functie als resultaat de waarde van het resuméveld voor de volledige gevonden reeks records. Dit komt overeen met het berekenen van een algemeen resumé.
Gebruik de functie GetSummary om resuméwaarden te berekenen wanneer u:
resuméwaarden wilt gebruiken in een berekening
subresuméwaarden wilt weergeven in de bladermodus of in een hoofdgedeelte.
Berekeningen die de functie GetSummary gebruiken, zijn niet-opgeslagen.
Opmerkingen 
U verkrijgt soortgelijke resultaten bij gebruik van een interne relatie en Totaalfuncties. Raadpleeg Werken met gerelateerde gegevens in portalen voor meer informatie.
Voorbeelden 
GetSummary (Verkooptotaal;Land) geeft als resultaat een resumé van alle records die betrekking hebben op de waarde in het veld Land.
GetSummary (Verkooptotaal; if(Aantal landen > 1; Land; Verkoopregio)) geeft als resultaat een resumé van Verkooptotaal per Land als Aantal landen groter is dan 1. Anders geeft het als resultaat een resumé van Verkooptotaal per Verkoopregio.
GetSummary (Verkooptotaal;Verkooptotaal) genereert een resumé van alle records (heeft hetzelfde resultaat als het toepassen van een resuméveld dat het totaal van de verkooptotalen bevat).
If (DezeLasten > 3 * GetSummary (GemiddeldeLasten ; Klant), "Controleer deze lasten", " ") geeft de tekst Controleer deze lasten weer als de huidige lasten groter zijn dan drie maal de gemiddelde lasten.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules