Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Mobiele functies > Location
 
Location
Doel 
Geeft als resultaat de huidige breedte- en lengtegraad van een iOS-apparaat waarop FileMaker Go wordt uitgevoerd, alsook de nauwkeurigheid ervan.
Opmaak 
Location (nauwkeurigheid {; time-out})
Parameters 
nauwkeurigheid - een numerieke uitdrukking of een veld dat een getal bevat; staat voor een afstand in meters.
time-out - een numerieke uitdrukking of een veld dat een getal bevat; staat voor de tijd die maximaal wordt gebruikt om de locatie op te halen. Wordt gemeten in seconden, de standaardwaarde is 60.
Parameters tussen accolades { } zijn optioneel.
Resulterend gegevenstype 
Tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 12.0
Beschrijving 
Deze functie geeft als resultaat de huidige breedte- en lengtegraad van een iOS-apparaat waarop FileMaker Go wordt uitgevoerd en de horizontale nauwkeurigheid van de gegeven waarden. De locatie wordt verkregen via GPS, het mobiele-telefoonnetwerk of Wi-Fi.
Geeft als resultaat de locatie van een apparaat in de indeling latitude, longitude en slaat die op in de cache. U kunt met de waarden die als resultaat worden gegeven opvraagacties uitvoeren op kaartservices. Location geeft als resultaat de horizontale nauwkeurigheid in meter en haalt de locatiewaarden op tot de time-out. Als u het proces annuleert, geeft FileMaker Go als resultaat de meest nauwkeurige locatie in het cachegeheugen (indien opgeslagen).
Als er geen locatie is ontvangen, geeft FileMaker Go een lege reeks als resultaat. In FileMaker Pro geeft Location een lege reeks als resultaat.
Opmerkingen 
Om de accu te sparen en om te voorkomen dat steeds weer gegevens worden opgehaald, kunt u beter een kleiner getal voor time-out opgeven.
Voorbeelden 
Location (100; 40) doet er maximaal 40 seconden over om de lengte- en breedtegraad als resultaat te geven met een nauwkeurigheid van 100 meter.
+37.343123, -122.017593, +65.000000
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Functies
Formules
LocationValues