Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Ontwerpfuncties > RelationInfo
 
RelationInfo
Doel 
Geeft als resultaat een lijst met vier waarden voor elke relatie die rechtstreeks is gerelateerd aan tabelnaam.
Opmaak 
RelationInfo (bestandsnaam;tabelnaam)
Parameters 
bestandsnaam - de naam van een geopend databasebestand (lokaal of extern).
tabelnaam - de naam van een tabel in het opgegeven databasebestand.
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Waarden in een lijst worden gescheiden door regelteruglooptekens en lijsten worden gescheiden door twee regelteruglooptekens. Voor elke extra relatie die is verbonden met tabelnaam wordt een extra lijst met vier waarden gemaakt.
De vier waarden zijn:
Bron: de naam van de gegevensbron van de databasetabel die is verbonden met de tabel tabelnaam.
Tabel: de naam van de tabel die is verbonden met de tabel tabelnaam.
Opties: de opties die zijn ingesteld aan de rechterzijde van het dialoogvenster Relatie bewerken wanneer de relatie is gedefinieerd. Deze regel is leeg als de volgende opties niet zijn ingesteld. Anders worden deze opties door spaties gescheiden.
Verwijderen, als Gerelat. records in deze tabel verwijderen bij verwijderen van rec. in andere tabel is geselecteerd aan de rechterzijde van het dialoogvenster Relatie definiëren.
Maken, als Maken van records in deze tabel toegestaan via deze relatie is geselecteerd aan de rechterzijde van het dialoogvenster Relatie definiëren.
Gesorteerd, als Records sorteren is geselecteerd aan de rechterzijde van het dialoogvenster Relatie bewerken.
Relaties: een lijst van de gedefinieerde relaties, één per regel. Veldnamen worden volledig vermeld, bijvoorbeeld Tabelnaam::Veldnaam.
Voorbeelden 
Een databasebestand Human Resources heeft drie tabellen: Bedrijf, Werknemers en Adressen. Bedrijf::Bedrijf-ID is verbonden met Werknemers::Bedrijf-ID en Werknemers::Werknemer-ID is verbonden met Adressen::Werknemer-ID en Werknemers::DatumIndienst is verbonden met Adressen::DatumOverplaatsing.
De relaties hebben de volgende criteria:
U mag in alle tabellen records maken.
U mag niet in alle tabellen records verwijderen.
Er is een sorteeropdracht opgegeven voor de tabel Adressen voor de relatie Werknemers<-->Adressen.
RelationInfo ("Human Resources" ; "Werknemers") geeft als resultaat:
Bron: Human Resources
Tabel: Bedrijf
Opties: Maken
Bedrijf::Bedrijf-ID = Werknemers::Bedrijf-ID
 
Bron: Human Resources
Tabel: Adressen
Opties: Maken Gesorteerd
Adressen::Werknemer-ID = Werknemers::Werknemer-ID
Adressen::DatumOverplaatsing >= Werknemers::DatumIndienst
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules