Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Financiële functies > PMT
 
PMT
Doel 
Geeft als resultaat de betaling (PMT) die nodig is op grond van looptijd, rentepercentage en hoofdsom.
Opmaak 
PMT (hoofdsom;rentepercentage;looptijd)
Parameters 
hoofdsom - hoofdbedrag.
rentepercentage - rentepercentage. Als het rentepercentage een jaarpercentage is, deelt u het percentage door 12.
looptijd - tijdsduur, uitgedrukt in aantal maanden.
Resulterend gegevenstype 
getal
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Met deze functie kunt u PMT berekenen.
Vergelijking
Voorbeelden 
In het volgende voorbeeld worden met behulp van PMT betalingen berekend voor de aankoop van een sportauto van 21.000 euro tegen een jaarlijks rentepercentage van 6,9%, gespreid over 48 maandelijkse betalingen.
PMT(21000;0,069/12;48) geeft als resultaat het betalingsbedrag €501,90.
PMT(Kosten;0,13;Jaren) geeft als resultaat een betalingsbedrag op basis van de aanschafwaarde die is opgeslagen in Kosten tegen een rente van 13 procent over de periode die is opgeslagen in Jaren.
"Uw betaling wordt " & PMT (150000 ; 0,13/12 ; Maanden) & "." geeft als resultaat Uw betaling wordt, gevolgd door het te betalen bedrag op basis van totale kosten van €150.000 tegen een jaarlijkse rente van 13 procent over de duur die in Maanden is opgeslagen.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules