Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get ( ZoomniveauVenster )
 
Get ( ZoomniveauVenster )
Doel 
Geeft als resultaat het zoompercentage van het actieve venster.
Opmaak 
Get (ZoomniveauVenster)
Parameters 
Geen
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 8.0
Beschrijving 
In Windows wordt naast het zoompercentage een asterisk weergegeven wanneer de optie Vensterinhoud vergroten voor betere leesbaarheid is ingeschakeld op het tabblad Algemeen in het dialoogvenster Voorkeuren.
Opmerkingen 
In FileMaker WebDirect wordt deze functie niet ondersteund en geeft 100 als resultaat.
Voorbeelden 
Geeft als resultaat 200 wanneer het zoompercentage van het huidige venster is ingesteld op 200.
Geeft als resultaat 200* in Windows wanneer het zoompercentage van het actieve venster op 200 is ingesteld en de optie Vensterinhoud vergroten voor betere leesbaarheid is ingeschakeld.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules