Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Containerfuncties > Base64Decode
 
Base64Decode
Doel 
Geeft als resultaat de container- of tekstinhoud van tekst die is gecodeerd in Base64-indeling.
Opmaak 
Base64Decode (tekst{;bestandsnaamMetExtensie})
Parameters 
tekst - Te decoderen Base64-tekst.
bestandsnaamMetExtensie - de bestandsnaam en extensie voor het bestand dat is gemaakt vanuit Base64-tekst.
Resulterend gegevenstype 
tekst, container
Afkomstig van 
FileMaker Pro 13.0
Beschrijving 
Bij Base64-codering wordt de bestandsnaam of de extensie van de gecodeerde inhoud niet behouden. Daarom kunt u de parameter bestandsnaamMetExtensie gebruiken om deze informatie op te geven als u de resulterende inhoud van Base64Decode in een containerveld bewaart. Als geen bestandsnaam of extensie zijn opgegeven, geeft Base64Decode als resultaat tekst in plaats van containerinhoud.
Voorbeelden 
Base64Decode (Producten::Base64;"vraag.png") geeft als resultaat De knop Help wanneer Producten::Base64 is ingesteld op een tekenreeks die begint met "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAB8". De Base64-tekenreeks in dit voorbeeld is ingekort voor betere leesbaarheid.
Verwante onderwerpen 
Base64Encode
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules