Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Tijdfuncties > Time
 
Time
Doel 
Geeft als resultaat een tijdresultaat met het opgegeven aantal uren, minuten en seconden.
Opmaak 
Time (uren;minuten;seconden)
Parameters 
uren - het urengedeelte van een tijdwaarde
minuten - het minutengedeelte van een tijdwaarde
seconden - het secondengedeelte van een tijdwaarde
Resulterend gegevenstype 
tijd
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Als u breukwaarden voor uren of seconden opgeeft, worden die waarden automatisch aangevuld in FileMaker Pro. Het resultaat is een tijdwaarde in de tijdopmaak van het veld in de actieve lay-out.
Alleen met de functies GetAsTime of Time kunt u een tijdconstante in een formule invoeren.
Voorbeelden 
Time (4;14;32) geeft als resultaat 4:14:32.
Time (4,5;10;30) geeft als resultaat 4:40:30.
Time (4;15;70) geeft als resultaat 4:16:10.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules