Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Totaalfuncties > Variance
 
Variance
Doel 
Geeft als resultaat de variantie van een steekproef die wordt voorgesteld door een reeks niet-lege waarden in een veld.
Opmaak 
Variance (veld{;veld...})
Parameters 
veld - elk gerelateerd veld, herhalend veld of elke reeks niet-herhalende velden; of een uitdrukking die als resultaat een veld, herhalend veld of een reeks niet-herhalende velden geeft.
Parameters tussen accolades { } zijn optioneel.
Resulterend gegevenstype 
getal
Afkomstig van 
FileMaker Pro 7.0
Beschrijving 
De variantie van een verdeling is een maatstaf voor de verspreiding van de verdeling. Veld kan zijn:
een herhalend veld (HerhalendVeld).
een veld in overeenkomende gerelateerde records opgegeven met (tabel::veld), ongeacht of deze records wel of niet in een portaal verschijnen.
verschillende niet-herhalende velden in een record (veld1;veld2;veld3;...).
overeenkomende herhalingen van herhalende velden in een record (HerhalendVeld1,HerhalendVeld2,HerhalendVeld3), mits het resultaat wordt gegeven met minstens hetzelfde aantal herhalingen.
meerdere velden in de eerste overeenkomende record opgegeven met (tabel::veld1;tabel::veld2;...). U kunt velden opnemen uit verschillende tabellen (tabel 1::veld A;tabel 2::veld B...).
Vergelijking
Voorbeelden 
Een portaal geeft de gerelateerde waarden 5, 6, 7 en 8 weer in Resultaten.
Variance(tabel::Resultaten) geeft als resultaat 1,66666666….
In de volgende voorbeelden:
bevat Veld1 twee herhalingen met de waarden 1 en 2.
bevat Veld2 vier herhalingen met de waarden 5, 6, 7 en 8.
bevat Veld3 vier herhalingen met de waarden 6, 0, 4 en 4.
bevat Veld4 één herhaling met de waarde 3.
Variance(Veld4) geeft een fout als resultaat omdat de variantie van één waarde niet is gedefinieerd.
Variance(Veld1;Veld2;Veld3) geeft als resultaat 7, 9,33333333…, 4,5, 8 als de berekening een herhalend veld is.
Schoolvoorbeeld:
Twee groepen leerlingen leggen een proef af. Groep 1 behaalt de volgende scores: 70, 71, 70, 74, 75, 73, 72; groep 2 behaalt de volgende scores: 55, 80, 75, 40, 65, 50, 95 De variantie voor elke groep is:
Groep 1: 3,80952380...
Groep 2: 361,90476190...
De variantie voor Groep 1 is veel lager dan die voor Groep 2 omdat de resultaten van Groep 2 meer gespreid zijn.
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules