Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get ( UitgebreidePrivilegesAccount )
 
Get ( UitgebreidePrivilegesAccount )
Doel 
Geeft als resultaat een lijst met trefwoorden op basis van de account die is gebruikt om het bestand te openen. Voor de ingeschakelde uitgebreide privileges.
Opmaak 
Get (UitgebreidePrivilegesAccount)
Parameters 
Geen
Resulterend gegevenstype 
tekst
Afkomstig van 
FileMaker Pro 11.0
Beschrijving 
De trefwoorden worden van elkaar gescheiden door teruglooptekens. Uitgebreide privileges zijn aanvullende toegangsrechten die aan een privilegeset van een account zijn toegewezen). Raadpleeg Accounts, privilegesets en uitgebreide privileges.
Geeft als resultaat een lege lijst als een gebruiker geen uitgebreide privileges heeft die zijn toegewezen aan de account waarmee het bestand is geopend.
Opmerkingen 
Als u de context voor de huidige berekening opgeeft, wordt deze functie geëvalueerd op basis van die context. Anders wordt deze functie geëvalueerd op basis van de context van het huidige venster.
Zie ook Get ( HuidigeUitgebreidePrivileges ) functie.
Voorbeeld 1 
Als u zich hebt aangemeld met een privilegeset die alleen het uitgebreide privilege 'Toegang via FileMaker WebDirect':
Get (UitgebreidePrivilegesAccount) geeft als resultaat fmwebdirect.
Voorbeeld 2 
Als u bent aangemeld en een script uitvoert met volledige toegangsprivileges, geeft Get (UitgebreidePrivilegesAccount) als resultaat de uitgebreide privileges voor uw account. (Get (HuidigeUitgebreidePrivileges) geeft als resultaat de uitgebreide privileges voor de beheerdersaccount.)
Neem aan dat de privilegeset [Alleen-lezen toegang] het uitgebreide privilege 'Toegang via FileMaker netwerk' bevat en de privilegeset [Volledige toegang] de uitgebreide privileges 'Toegang via FileMaker netwerk' en 'Toegang via FileMaker WebDirect'. Als u bent aangemeld met de gastaccount en een script uitvoert dat is ingesteld om met volledige toegangsprivileges te worden uitgevoerd:
Get (UitgebreidePrivilegesAccount) geeft als resultaat fmapp.
Get (HuidigeUitgebreidePrivileges) geeft als resultaat
fmapp
fmwebdirect
Verwante onderwerpen 
Databases beveiligen
Accounts maken die via een externe server worden geverifieerd
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Formules
Functies
Berekeningvelden definiëren
Operatoren gebruiken in formules